Saltar a continguts

Associació de Veïns Barri Monestir, Plaça d'en Coll i Sant Francesc

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Anar a la deixalleria té premi

Clica la imatge
AN AR A LA DEIXALLERIA TÉ PREMI
Premi per al medi ambient: Portar a la deixalleria tot allò que el teu ajuntament no pot recollir a domicili té premi per al medi ambient. Electrodomèstics, material d'informàtica, vidres, runes, terres, olis, mobles pneumàtics, pintures, ferralla, andròmines... a canvi d'un món més sostenible i més net. Premi per a tu: Participar activament en la gestió dels residus també té premi directe per a tu. Des d'ara, quan vagis a qualsevol deixalleria municipal aconseguiràs bonificacions i beneficis fiscals especials. Com més vegades hi vagis més bonificacions aconseguiràs.


BONIFICACIÓ EN LA TAXA DE RESIDUS METROPOLITANA


La Confederació d'Associacions de Veïns de Catalunya CONFAVC, va presentar al Consell Metropolità al desembre de 2004, entre d'altres, al·legacions per a que es bonifiqués a partir de l'any 2005 l'ús de DEIXALLERIES per part dels veïns i veïnes de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

El 31 de Desembre es va aprovar un DECRET DE PRESIDÈNCIA del Consell Metropolità el qual recull parcialment aquestes al·legacions de la següent manera:

Ús de deixalleries*
Bonificació (percentatge sobre el total de la taxa)

De 0 a 1 vegada 0%

2 vegades 1%

3 vegades 2%

4 vegades 3%

5 vegades 4%

6 vegades 5%

7 vegades 6%

8 vegades 7%

9 vegades 8%

10 vegades 9%

11 vegades 10%

12 vegades o més 11%

(*) fixes, mòbils, minideixalleries i punts verds.

Els passos a seguir per part dels veïns i veïnes que vulguin gaudir d'aquestes bonificacions són els següents:

Primera vegada:

Demanar la targeta magnètica individual per a cada unitat familiar a la deixalleria. La lectura i comptabilització de visites es farà a partir d'un procés magnètic i informàtic. Portar rebut de la companyia de l'empresa subministradora d'aigua o el rebut de la taxa en el cas dels que la paguin separada del rebut, per tal d'acreditar el titular i número de comptador.

En les successives visites a la deixalleria:

Portar la targeta magnètica personalitzada. És pot fer l'ús de manera indiscriminada en el temps, l'important és acumular 12 vegades, independentment que es facin en un mes o en tot l'any. Segons l'empresa de gestió de les instal·lacions (TERSA), els treballadors de les deixalleries rebran cursos informatius per implementar aquest sistema.
MATERIALS ADMESOS A LA DEIXALLERIA
ANNEX: Deixalleria 1.pdf   (pdf )